Nghị định 114/2006/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính về dân số và trẻ em cũng không quy định về trường hợp làm bạn gái có bầu rồi bỏ chạy.

Tội xúi giục người khác tự sát là hành vi của một người có những lời nói nhằm kích động, dụ dỗ, khuyến khích, thúc đẩy người khác tự sát; tội giúp người khác tự sát là hành vi của một người tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần để người khác tự sát.