Cơ sở kinh doanh phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp không có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của các cá nhân nêu trên, cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện trong trường hợp quy định tại Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

Luật sư tư vấn về việc ghi thông tin trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân...

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện để quý vị tham khảo.

Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đại diện có thẩm quyền;Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết.

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này

Thẩm quyền đăng ký kết hôn 1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiên việc đãng ký kết hôn...

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động là đóng tiền BHXH bắt buộc cho người lao động.

Về pháp luật Việt Nam chỉ quy định về việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm xin cấp giấy, không có việc cấp giấy xác định tình trạng hôn nhân trong khoảng thời gian về trước.

Luật sư tư vấn về vốn pháp định...

Việc khai sinh cho con và xác định tình trạng hôn nhân của người mẹ là hai vấn đề hoàn toàn riêng biệt. Người mẹ chưa từng đăng ký kết hôn thì cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật.

Điểm a, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 02a/2015/TT-BTP quy định công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan đại diện tại nước mà người đó cư trú cấp hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do nước nơi người đó cư trú cấp.

Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ...

Cơ quan của nam lao động có vợ sinh con sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 để giải quyết chế độ hưởng 02 tháng lương.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hết hạn có đăng ký kết hôn được không...