Thủ tục và quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán đất được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.