Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định, hướng dẫn tại Điều 223 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân để quý vị tham khảo

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc) để quý vị tham khảo.