-->

Phụ lục 1 của Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế - Bộ quốc phòng quy định về cách phân loại sức khỏe.

Khi nhận được giấy thì anh (chị) cần phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ. Nếu có lý do chính đáng không thể đến đúng thời gian và địa điểm .

Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, phân loại, kết luận sức khỏe đối với đối tượng là quân nhân dự bị.

Sau khi có quyết định được miễn nghĩa vụ quân sự, người đó có thể sẽ không bị gọi khám sức khỏe vào các đợt tới.

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động ký hợp đồng lao động giúp việc gia đình khám sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ chi trả chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Luật sư tư vấn về giấy phép lao động...

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Hành vi không đi khám sức khỏe có thể được xem xét để chứng tỏ một người có trốn tránh nghĩa vụ quân sự hay không. Trường hợp của bạn, không chấp hành lệnh khám sức khỏe thì bạn có thể sẽ bị phạt vi phạm hành chính đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Đăng ký nghĩa vụ quân sự được tiến hành tại nơi cư trú của công dân do Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) chịu trách nhiệm thực hiện.

Việc anh trúng tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không đồng nghĩa với việc anh chắc chắn sẽ có lệnh gọi nhập ngũ.

Hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với đối tượng là công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.