Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển số lỗ của doanh nghiệp khi tách doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu một số hướng dẫn hồ sơ xin nhận con nuôi đích danh để quý vị tham khảo.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (mua đất) phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn hướng dẫn thành lập Công Đoàn tại doanh nghiệp như sau:

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng.

Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn thực hiện một số chế độ tại Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014.

Vì hiện tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã có hiệu lực có hiệu lực năm 2016 nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thi hành theo luật mới nên Nghị định 38/2007/ NĐ-CP; thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP... vẫn được áp dụng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyền thừa kế.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Người nước ngoài không đủ điều kiện để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch và hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam.

Để thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp được thực hiện dồn điền đổi thửa với các hộ dân khác trong cùng một xã mà không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.