Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Luật sư tư vấn về các quy định của pháp luật, trình tự, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định.

Muốn kinh doanh thêm một số mặt hàng thì phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 50 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Doạnh nghiệp được tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh trừ những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật cấm, nên công ty anh (chị) muốn bổ sung ngành nghề sản xuất đồ nội thất công ty anh (chị) chỉ cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh...

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trongnhững nội dung sau đây: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc bổ sung hộ tịch để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài. để quý vị tham khảo.

Công ty muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì công ty phải : - Vốn pháp định của Doanh nghiệp không thấp hơn 20 tỉ – Có it nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản – Nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế

Không được sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng.

Tư vấn pháp luật về văn phòng đại diện...

Các bên có thể thoả thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện