Để thay đổi lại tên công ty của mình, anh (chị) phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thay đổi tên của doanh nghiệp sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Do đó quyền sở hữu tài sản cũng không bị thay đổi nên không cần phải đi đăng ký lại tên chủ sở hữu.

Muốn đổi tên thì doanh nghiệp phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Sau khi gọi số Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6198 của Công ty Luật TNHH Everest và nghe lời chào, Quý khách hàng vui lòng chọn lĩnh vực pháp luật cần tư vấn. Các số máy lẻ tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí được bố trí cụ thể:

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc đổi tên doanh nghiệp khi bị trùng tên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thành phần hồ sơ của thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ làm thủ tục thay đổi tên công ty gồm: Giấy chứng nhận đầu từ ( đồng thời là giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp); thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên; Quyết định của Hội đồng thành viên;....

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên.

Việc đổi tên công ty là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, công ty cần lưu ý về việc thay đổi tên mới , theo đó tên mới chuẩn bị sử dụng phải đảm bảo không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên khác đã được đăng ký.