Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên.

Thay đổi trụ sở kinh doanh, công ty phải làm thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu không sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

Khi thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ những yêu cầu về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Vậy những vấn đề cần lưu ý về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là gì?

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty hoặc chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều 40 và Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp danh.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân.

Khi thay đổi địa điểm của công ty thì phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế và sau đó phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo các hồ sơ quy định của pháp luật.

Việc đặt trụ sở không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty. Công ty Luật TNHH Everest sẽ tư vấn cho quý khách hàng về Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty, cụ thể như sau:

Để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận