Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;...

Mặc dù đã làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn thì việc kết hôn không có giá trị pháp lý. Vì thế, khi nộp đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án sẽ thụ lý và ra quyết định không công bố quan hệ vợ chồng.

Chỉ tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn thì hôn nhân không có giá trị pháp lý.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đám cưới có giá trị thay thế giấy đăng ký kết hôn không.

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc...

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Người đồng giới có thể tổ chức kết hôn và chung sống theo quyền của cá nhân, nhà nước không can thiệp hoặc xử phạt

Luật sư tư vấn về việc đăng ký kết hôn...

Hỏi: Gia đình tôi có tổ chức đám cưới cho con gái tôi. Tuy nhiên, con gái tôi khi tổ chức đám cưới mới có 17 tuổi. Đề nghị Luật sư tư vấn, hành vi của tôi có bị xử phạt không và xử phạt bao nhiêu tiền? (Hoàng Hưng - Hưng Yên)

Cùng với đó thì pháp luật hiện hành cũng không quy định cụ thể khi nam nữ kết hôn thì phải tổ chức đám cưới. Đám cưới chỉ là một tập quán về hôn nhân và gia đình chứ không phải là một quy định bắt buộc của pháp luật.

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Luật sư tư vấn về việc chưa ly hôn nhưng chồng đã tổ chức đám cưới và chung sống với người khác không có đăng kí kết hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp.

Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.