Phần tài sản bố bạn được hưởng thừa kế từ ông bà sẽ là tài sản thuộc sở hữu của bố bạn. Khi bố bạn mất, nó sẽ được tính vào di sản thừa kế của bố bạn. Lúc này, bạn sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất ...

hời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người...

Việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo di chúc của người chết để lại. Trong một số trường hợp, việc phân chia di sản không phụ thuộc vào di chúc mà phụ thuộc vào quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì người công bố di chúc và những người thừa kế phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết

Người khởi kiện phải có các giấy tờ, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Pháp luật đất đai không quy định về việc con dâu không được quyền đối với mảnh đất mà bố mẹ chồng khai hoang, hơn nữa họ đã ở ổn định trên mảnh đất đó trên 30 năm và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì...

Trong trường hợp của gia đình bạn, do ông bà không để lại di chúc, nên di sản của ông bà bạn để lại sẽ được chia di sản thừa kế theo pháp luật theo Điểm a, Khoản 1, Điều 675, Bộ luật Dân sự 2005

Tinh thần của luật dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận, quyết định của người có di sản. Quy định việc nếu người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì di sản đó không được chia thừa kế là hoàn toàn đúng với tinh thần của luật dân sự.

Con dâu và cháu nội không thuộc hàng thừa kế di sản thứ nhất.

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Theo quy định của pháp luật về thừa kế, thừa kế theo pháp luật không có phân chia di sản dùng vào việc thờ cúng.

Căn cứ theo quy định tại điều Điều 645 BLDS Bộ luật dân sự thì thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ông bà nội tranh giành quyền nuôi cháu và ngăn cản bố về việc thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án...

Biên bản thỏa thuận phân chia di sản phải được thực hiện bởi tất cả những người thừa kế, và phải qua thủ tục công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp lý