-->

Xử lý hành chính về vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần...

Hỏi: Công ty em làm quy định người lao động không được nghỉ ngày nào, làm việc không có giờ giấc cụ thể, khi nào xong việc mới được nghỉ, ngày lễ theo quy định lại càng không được nghỉ, ngày lễ làm việc nhiều hơn ngày thường, mà lương ngày lễ cũng trả như lương ngày thường. Vậy em muốn hỏi quy định công ty đưa ra có bắt buộc phải theo quy định của luật lao động không, người sử dụng lao động đưa ra những quy định như vậy có vi phạm pháp luật không, nếu em tố cáo thì người sử dụng lao động sẽ bị xử lý như thế nào? (Phùng Khách - Bắc Giang)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Những quy định do công ty bạn đặt ra phải phù hợp với quy định của Bộ luật lao động 2012. Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn đặt ra các quy định như vậy là vi phạm quy định của pháp luật lao động. Trong trường hợp này, công ty bạn đã có những hành vi vi phạm như sau:
Thứ nhất về nghỉ hàng tuần:

Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật lao động 2012 thì việc nghỉ hàng tuần của người lao động được quy định như sau:“Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày”.

Như vậy, người lao động được ngỉ ít nhất 04 ngày trong 01 tháng nên công ty bạn làm việc không nghỉ bất kì ngày nào trong tháng là vi phạm quy định về nghỉ hàng tuần.
Thứ hai về thời giờ làm việc bình thường:

Theo Điều 104Bộ luật lao động quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:"1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần ...3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành".

Trong trường hợp này theo quy định trên thì người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần. Tuy nhiên, công ty bạn đang làm việc lại không quy định cụ thể về thời gian làm việc là theo giờ hay theo tuần. Trường hợp làm việc theo giờ thì không quá 08 tiếng trên 01 ngày,trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày. Việc quy định thời giờ làm việc bình thường còn phụ thuộc vào tính chất công việc mà bạn đang làm có thuộc danh mục công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại theo quy định pháp luật hay không.

Nếu công ty không quy định cụ thể vầ thời giờ làm việc bình thường nhưng trên thực tế thời giờ làm việc bình thường cao hơn so với quy định thì đó là hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt hành chính.
Thứ ba về nghỉ lễ, tết:

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật lao động quy định về nghỉ lễ, tết thì:“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);b) Tết Âm lịch 05 ngày;c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)”.

Như vậy, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật. Công ty bạn không cho người lao động nghỉ làm việc ngày lễ, tết là trái với quy định của pháp luật.

Khi người lao động làm việc vào ngày lễ, tết thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 thì tiền lương được tính như sau:“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: ...c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”.

Như vậy, khi người lao động làm việc vào ngày lễ mà công ty trả lương như ngày thường là vi phạm pháp luật.
Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

Theo quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì nếu bạn tố cáo thì người sử dụng lao động sẽ bị xử lý hành chính về những hành vi vi phạm như sau:

Công ty bạn có hành vi vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi nên theo quy định tại Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì:“1.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định.2.Phạt tiền người sử dụnglao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây:a)Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;b)Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;c)Từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;d)Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.3.Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:a)Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;b)...4.Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sửdụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.5.Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này”.

Khi công ty bạn không trả lương làm việc vào ngày nghỉ lễ theo đúng quy đình thì sẽ bị xử lý hành chính theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:“3.Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật Lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:a)Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;b)Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng vớivi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;c)Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;d)Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên”.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.