Vốn thực góp cao hơn vốn cam kết góp, xử lý thế nào?

Công ty có vốn thực góp cao hơn vốn cam kết góp thể hiện trong Giấy xác nhận nội dung đăng ký kinh doanh, tuy là hành vi vi phạm luật doanh nghiệp, nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hỏi: Công ty TNHH X (mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên) do tôi làm đại diện theo pháp luật. Hiện các thành viên đã góp vốn thực tế nhiều hơn vốn cam kết góp thể hiện trong Giấy xác nhận nội dung đăng ký́ kinh doanh. Điều lệ chúng tôi cũng đang ghi nhận theo số vốn góp thực tế này. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh. Đề nghị Luật sư tư vấn, Công ty X có vi phạm hành chính không và mức phạt nếu có là bao nhiêu? (Hồng Sơn - Hải Dương)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Việt Hòa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp: "Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan" (khoản 6 Điều 8).

Nghị định số 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn;b) Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký” (khoản 1 Điều 23).“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký”(khoản 2Điều 23).“3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;b) Kinh doanh dưới danh nghĩa doanh nghiệp khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã giải thể;c) Kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp” (khoản 3Điều 23).

Tham khảo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số155/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, thì không có quy định xử phạt các doanh nghiệp có vốn thực góp cao hơn vốn cam kết góp.Pháp luật hiện hành chỉ có quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vốn thực góp thấp hơn vốn cam kết góp như tạiĐiều 23 của Nghị định số 155/2013/NĐ-CP (nêu trên).

Như vậy, trường hợpCông ty X có vốn thực góp cao hơn vốn cam kết góp thể hiện trong Giấy xác nhận nội dung đăng ký kinh doanh, tuy là hành vi vi phạm pháp luật doanh nghiệp, nhưng chưa đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính.Tuy nhiên, Công ty X vẫn cần tiến hành thủ tục để tăng vốn điều lệ để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.