Vốn điều lệ thấp hơn vốn pháp định, kinh doanh được không?

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Khách hàng Thanh Hà (Hải Dương) đề nghị luật sư tư vấn về quy định đăng ký kinh doanh khi có thay đổi của pháp luật về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Tóm tắt yêu cầu của khách hàng: Công ty tôi đang tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh đã yêu cầu chúng tôi phải bỏ ngành nghề "kinh doanh nhà và bất động sản" như Giấy chứng nhận cũ mà công ty đã đăng ký, với lý do: Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (hiện tại vốn điều lệ của công ty là 10 tỉ đồng). Nhờ luật sư giải đáp, chúng tôi cần giải quyết vấn đề này như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư Nguyễn Thị Yến - Trưởng nhóm tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Về câu hỏi của anh (chị), chúng tôi có một số ý kiến sơ bộ như sau: Luật Doanh nghiệp quy định hai loại vốn là vốn điều lệ (1) và vốn pháp định (2).

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề. Trong đó, vốn điều lệ dành cho tất cả các ngành nghề không điều kiện, còn vốn pháp định là yêu cầu về vốn dành cho những ngành nghề có điều kiện như ngân hàng, BĐS…

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề không điều kiện thì chỉ cần khai vốn điều lệ (không có hạn chế), Luật không quy định, nhưng phù hợp với quy mô ngành nghề. Tuy nhiên, đối với ngành có điều kiện, Luật sẽ quy định vốn pháp định cụ thể đối với từng ngành nghề.

Điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có những điều kiện sau:

"Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:
1- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP; 2- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản 2014".

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014: Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản nắm 2014, kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.

Do đó, nếu doanh nghiệp kinh doanh về bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Nếu doanh nghiệp chỉ kinh doanh các dịch vụ bất động sản gồm dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản thì theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP, không có quy định điều kiện về vốn pháp định.

Về thủ tục đăng ký xác nhận mức vốn pháp định: Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP thì mức vốn pháp định quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected], [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.