Tư vấn về vốn pháp định nếu thành lập sàn giao dịch bất động sản?

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Hỏi: Hiện nay tôi muốn mở một sàn giao dịch bất động sản nhưng không biết vốn điều lệ khoảng bao nhiêu? Nếu công ty được thành lập thì chỉ có 02 người là tôi và một người bạn nữa. Chúng tôi chuyên môi giới các dự án đất nền và căn hộ cao cấp. Đề nghị Luật sư tư vấn về vấn đề trên? (Thanh Thanh - Hà Giang)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ Tư vấn pháp luật Bất động sản - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 có quy định :"Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1.Kinh doanh bất động sảnlà việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi".

Căn cứ vào quy đinh này, kinh doanh bất động sản bao gồm:Hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;Thực hiện dịch vụ mô giới bất động sản;Dịch vụ sàngiao dịch bất động sản;Dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Căncứ vào quy định trên dịch vụ sàn giao dịch bất động là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản, do đó nếu bạn muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản bạn cần đáp ứng các điều kiện chung đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 3 nghị định 76/2015/NĐ-CP:"Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản:1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định".

Như vậy,nếu muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản vẫn cần có vốn pháp định là 20 tỷ đồng.Ngoài các điều kiện chung về kinh doanh bất động sản, nếu muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản, bạn cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 69 theo luật kinh doanh bất động sản 2014:"Điều69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản:1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.