Tư vấn về vấn đề tặng cho tài sản gắn liền với đất

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Hỏi: Con sống với ông bà ngoại con từ nhỏ nên ông bà thương lắm. Trước khi ông Ngoại con mất, ông bà ngoại con có làm thủ tục cho tặng cho con ngôi nhà đang sống, thủ tục giấy tờ cho tặng + công chứng + đóng thuế và sổ đỏ cũng để là tặng cho. Như vậy thì con có toàn quyền sử dụng hay là phải thông qua ý kiến của bà ngoại và con cái của ông ngoại con ( cậu, dì). Tại vì con sợ tranh chấp và mâu thuẫn sau này nếu như con muốn sang nhượng. (Minh Đức - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198 Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật hình sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật hình sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Theo Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất:
“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

…….

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Do đó, theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi thấy các giấy tờ ông Ngoại bạn làm để tặng cho ngôi nhà cho bạn là hợp lệ và phù hợp với quy định của pháp.

Mặt khác nếu trong trường hợp ngôi nhà này là tài sản chung của ông bà ngoại bạn, nhưng theo thông tin bạn cung cấp thì trước khi ông Ngoại bạn mất, ông bà ngoại bạn có làm thủ tục cho tặng bạn ngôi nhà nên việc tặng cho này là sự đồng thuận từ cả hai ông bà ngoại bạn nên việc tặng cho tài sản chung này là hợp pháp.

Vì vậy, bạn sẽ có toàn quyền sử dụng đối với ngôi nhà này. Hay nói cách khác, bạn là chủ sở hữu đối với ngôi nhà trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.