-->

Tư vấn về nhận thay tiền bảo hiểm xã hội

Người lao động, thân nhân người lao động hoặc người giám hộ của người lao động, thân nhân người lao động có thể trực tiếp hoặc nhờ người khác thay mình nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội...

Hỏi: Tháng 04/2014 chồng tôi làm nhân viên kinh doanh cho 1 tập đoàn và được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo qui định của Nhà Nước.Tháng 11/2015 chồng tôi nghỉ việc, sau khi nghỉ chồng tôi làm việc cho 1 công ty tư nhân khác nhưng không tham gia bảo hiểm. Đến tháng 6/2016 chồng tôi mới nhận được sổ bảo hiểm từ công ty cũ, tính đến nay cũng đủ thời gian để hưởng tiền trợ cấp, nhưng trong khoảng thời gian này chồng tôi đang bị tam giam do vi phạm pháp luật. Vậy xin hỏi chồng tôi có được phép ủy quyền cho tôi nhận tiền thay trong thời gian bị án tù giam không?Chồng tôi đóng bảo hiểm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bây giờ tôi đã chuyển về Đà Nẵng, nếu được nhận tiền thay chồng thì tôi nhận ở Đà Nẵng có được không? (Vũ Nhàn - TP Hồ Chí Minh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại khoản 10 điều 25 quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 thì: "10. Người lao động, thân nhân người lao động hoặc người giám hộ của người lao động, thân nhân người lao động có thể trực tiếp hoặc nhờ người khác thay mình nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hộihội, nhưng phải trực tiếp nhận kết quả giải quyết và tiền hưởng bảo hiểm xã hội; trường hợp không có điều kiện nhận trực tiếp thì phải ủy quyền (giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mẫu sốố 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hoặc hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyềnền khác theo quy định của pháp luật) cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết và tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trường hợp người định cư ở nước ngoài ủy quyền thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì người được ủy quyền có thể nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội huyện nơi người được ủy quyền cư trú".

Hiện nay, mẫu số 18-CBH đã được thay thế bằng mẫu 13-HSB tại công văn số 5435/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội2014 từ ngày 01/01/2016.

Như vậy, căn cứ quy định trên, bạn có thể nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội thay cho chồng của bạn và phải có giáy ủy quyền theo mãu 13-HSB

Mẫu số 13-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ………………..

I. Người ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………………….., sinh ngày …………/ ………/ …………

Số sổ BHXH/mã định danh: ……………………………………………………….

Loại chế độ được hưởng: ………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có) ………………………………………………….

Hiện đang chấp hành hình phạt tù tại (nếu có): ……………………………………………

II. Người được ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………………………., sinh ngày …………/ ………/ ………

Số chứng minh thư: ……………………….cấp ngày…………/ ………/ ……… tại ……….

……………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………….

III. Nội dung ủy quyền:

………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………

IV: Thời hạn ủy quyền: ………………………………

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng các nội dung ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng chế độ nêu trên không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền có trách nhiệm thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

…… ngày... tháng... năm ....
Xác nhận về chữ ký của người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…… ngày... tháng... năm ....
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

…… ngày... tháng... năm ....
Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải xuất trình chứng minh nhân dân và nộp lại Giấy ủy quyền;

- Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực;

- Ghi rõ nội dung ủy quyền (ghi rõ làm gì và ở đâu) như: Làm thủ tục giải quyết chế độ; nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm thẻ BHYT) nếu có; nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp, chế độ gì.

- Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

- Xác nhận chữ ký của người ủy quyền: Là xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam trong trường hợp chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam hoặc của Chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.