-->

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần đối với người đang học ở nước ngoài

Người lao động, thân nhân người lao động hoặc người giám hộ của người lao động, thân nhân người lao động có thể trực tiếp hoặc nhờ người khác thay mình nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi làm ở một công ty xây dựng từ tháng 05/2010 đến tháng 06/2013 thì nghỉ việc. Hiện tại tôi đang học ở nước ngoài nên không tiếp tục tham gia bảo hiểm được nữa, tôi muốn nhận bảo hiểm một lần nên làm cách nào? (Hà Trang - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Như anh (chị) đã trình bày chúng tôi hiểu rằng
anh (chị)có thời gian làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội được hơn ba năm và đã đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần theo Luật bảo hiểm xã hội.
Căn cứ Điều 120 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:1. Sổ bảo hiểm xã hội.2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật này.3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này.4. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật này.5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật này”.

Đồng thời theo hướng dẫn tại Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 về hồ sơ giải quyết bảo hiểm xã hội, tại mục 1.2, khoản 2 Điều 25 quy định nơi nộp hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú của người nhận bảo hiểm.

Và tại khoản 10 cùng điều luật trên quy định:Người lao động, thân nhân người lao động hoặc người giám hộ của người lao động, thân nhân người lao động có thể trực tiếp hoặc nhờ người khác thay mình nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội, nhưng phải trực tiếp nhận kết quả giải quyết và tiền hưởng bảo hiểm xã hội; trường hợp không có điều kiện nhận trực tiếp thì phải ủy quyền (giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mẫu số 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXHngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hoặc hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyềnền khác theo quy định của pháp luật) cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết và tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội”.

Trong trường hợp của
anh (chị),đã đi học tập ở nước ngoài, do đóanh (chị)có thể nhờ người thân của mình nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội cấp huyện nơianh (chị)cư trú. Tuy nhiên để có thể nhận kết quả giải quyết và tiền hưởng bảo hiểm xã hội thìanh (chị)phải làm giấy ủy quyền cho thân nhân củaanh (chị)với nội dung nhận kết quả giải quyết và tiền bảo hiểm xã hội một lần. Giấy ủy quyền trong trường hợp này phải theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.