-->

Tư vấn về hợp đồng đào tạo nghề

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng đào tạo nghề.

Hỏi: Em mới tốt nghiệp và được nhận vào làm việc ở một công ty lớn. Tuy nhiên khi vào đó em phải kí hợp đồng đào tạo nghề với thời gian 6 tháng. Hiện tại sau khi hết sáu tháng trong hợp đồng thì có một số vấn đề như sau: trong thời gian 6 tháng, công ty giao việc cho em làm và chịu trách nhiệm, và em tự học hỏi, tự tìm tòi các tài liệu thông qua các anh chị khác. Người hướng dẫn của em cũng không được nhận tiền để đào tạo mà chỉ giúp đỡ dựa vào thái độ của em có tốt hay không để giúp. Với lương hàng tháng ghi trong hợp đồng là 6 triệu cộng các khoản phụ cấp. Do trong quá trình làm việc ở công ty xa nên em chưa có thời gian quay lại trường lấy bằng được, nên họ dựa vào đó để bắt em phải kí học việc thêm thời gian. Em muốn hỏi, bây giờ em không muốn kí tiếp thì công ty có đủ cơ sở để để yêu cầu em bồi thường tiền đào tạo mà họ tính bằng số tiền lương đã gửi cho em suốt 6 tháng không. Và nếu kí tiếp họ có ràng buộc được em phải làm việc trong thời gian 1 năm như họ muốn không. Trong hợp đồng chỉ ghi là thời gian làm việc cho công ty sau khi kết thúc hợp đồng đào tạo là bắt đầu từ ngày đầu tiên kết thúc hợp đồng này theo thoả ước lao động tập thể của công ty (ghi rõ số tiền đào tạo 40 triệu là phải làm cho công ty 01 năm nếu họ tính chi phí đào tạo là lương). Hợp đồng không ghi chi phí đào tạo là bao nhiêu? (Ngô Nguyên - Tuyên Quang)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của Bộ luật lao động tại Điều 61:“Hết thời hạn học nghề, tập nghề hai bên phải kí hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này”.

Như vậy, sau khi bạn kết thúc thời hạn học nghề 6 tháng tại công ty thì công ty phải kí kết hợp đồng lao động chính thức với bạn nếu như kết quả học nghề đạt tiêu chuẩn.

Khoản 2 Điều 62 Bộ luật lao động quy định:Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:a) Nghề đào tạo;b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;c) Chi phí đào tạo;d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động”.

Theo đó, khi kết thúc thời gian đào tạo nghề người lao động phải làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng. Nếu vi phạm điều này thì người lao động có trách nhiệm phải hoàn trả chi phí đào tạo nghề cho người sử dụng lao động. Do đó, công ty yêu cầu bạn kí tiếp một hợp đồng học nghề nữa trong một năm mà bạn không kí thì công ty cũng không có cơ sở để yêu cầu bạn hoàn trả lại số tiền đào tạo mà họ tính bằng số tiền lương đã trả cho bạn trong 6 tháng qua.

Trường hợp nếu như bạn đồng ý kí tiếp hợp đồng học nghề trong 01 năm nữa thì đương nhiên giữa bạn và công ty có sự ràng buộc bởi theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật:“Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”.Đây là quy định nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cân bằng giữa bên người lao động và người sử dụng lao động.

Hợp đồng có ghi số tiền đào tạo 40 triệu là phải làm cho công ty 01 năm nếu họ tính chi phí đào tạo là lương. Theo điều khoản này thì số tiền đào tạo sẽ được tính là tiền lương của bạn trong một năm nếu như công ty tính chi phí đó đó là lương. Còn nếu muốn rõ ràng hơn thì bạn có thể yêu cầu lập phụ lục hợp đồng để làm rõ điều khoản này.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.