Tư vấn pháp luật về việc phân chia tài sản thừa kế của bố mẹ và chị gái

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về phân chia tài sản thừa kế của bố mẹ và chị gái.

Hỏi: Cha, mẹ tôi cùng mất năm 2004 có để lại cho 5 anh em tôi một căn nhà do mẹ tôi đứng tên (Không có di chúc). Năm 2007 chị Hai tôi mất (không chồng, không con) cũng để lại 1 căn nhà do chỉ đứng tên (không di chúc), chúng tôi chưa kê khai thừa kế cả 2 căn nhà và tất cả giấy tờ hiện nay đều do người chị thứ Ba cất giữ. Hộ khẩu thường trú chúng tôi đều ở căn nhà Mẹ tôi để lại và do người anh thứ Tư đứng tên chủ hộ. Nay tôi và anh Tư muốn làm thừa kế và chia tài sản nhưng chị Ba không đồng ý và cũng không đưa giấy tờ cho chúng tôi làm. Xin nhờ luật sư tư vấn giúp có cách nào để tôi và anh tôi có thể làm thừa kế và chia tài sản được không? (Trần Năm - Nam Định)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo điểm a Khoản 1 Điều 675 Bộ luật Dân sự2005 thì bạn và các anh chị là những người thừa kế theo pháp luật.

Điều675.Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

"1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: a) Không có di chúc;"

Quyền thừa kế của bạn và anh chị với căn nhà do cha mẹ bạn để lại :

Điều 645.Thời hiệu khởi kiện về thừa kế

"Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế."

Cha mẹ bạn đã mất trên mười năm như vậy là hết thời hiệụu khởi kiện đối với di sản thừa kế.Theo mục 2.4 Mục I Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc chia tài sản chung trong trường hợp hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế như sau:

“a. Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc. a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thỏa thuận về phần
mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ. a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung."

Như vậy, trong trường hợp này bạn và anh chị chưa kê khai thừa kế căn nhà nàyvàchị Ba (người đang giữ giấy tờ của ngôi nhà) không đồng ý chia di sản thì bạn và các anh chị phải cùng thỏa thuận để thừa nhận di sản này chưa được chia thì di sản sẽ thuộc sở hữu chung. Nếu không thỏa thuận được thì di sản sẽ thuộc về người đang trực tiếp quản lý di sản.

Quyền thừa kế của bạn và anh chị bạn với căn nhà chị Hai của bạn để lại :

Điều 676.Người thừa kế theo pháp luật

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; …2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Như vậy bạn và anh chị của bạn thuộc hàng thừa kế thứ hai theo pháp luật và chỉ được hưởng thừa kế khi những người ở hàng thừa kế thứ nhất đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trong trường hợp chị Ba của bạn không giao giấy tờ liên đến di sản để giải quyết việc chia thừa kế thì bạn có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến việc chia di sản thừa kế.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.