-->

Tư vấn pháp luật về thuế xuất toán lãi vay

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Hỏi: Năm 2010 doanh nghiệp tăng vốn đăng ký kinh doanh từ 1.200.000.000đ lên 3.000.000.000đ nhưng trong bút toán không thể hiện.Nhưng trong năm 2010, tổng tài sản của doanh nghiệp ( bản đính kèm) là 7.070.180.365 đồng, nguồn vốn vay 5.407.500.000 đồng chủ yếu là vay ngoài không tính lãi, vay ngân hàng chỉ 2.500.000.000 đồng có đưa lãi vào hạch toán, khoản vay này được người khác bảo lãnh vay bằng tài sản không phải của doanh nghiệp.Thuế xuất toán lãi của khoản lãi vay 1.300.000.000 đồng, cho hỏi vốn đăng ký tăng có bao gồm hàng hóa tồn kho được hay không hoặc cách tháo gỡ vấn đề này như thế nào? (Nguyễn Thị Hồng Mai - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Vớiyêu cầu tư vấn của bạn là:vốn đăng ký tăng có bao gồm hàng hóa tồn kho được hay không hoặc cách tháo gỡ vấn đề này, do bạn không nêu rõ loại hình doanh nghiệp nên chứng tôi chia thành các trường hợp sau:

Trườnghợp 1:công ty bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, theo qui định tại khoản 1 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014:

"1. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:a) Tăng vốn góp của thành viên; b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty; c) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới."

Trường hợp 2:công ty bạn là công ty trách hiệm hữu hạn một thành viên, theoqui định tại khoản 2 Điều 76Luật Doanh nghiệp 2005:

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác".

Trường hợp 3: Công ty của bạn là công ty cổ phần theo qui định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC:

"Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau: a. Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.b. Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo đủ các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo qui định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. c. Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu. d. Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty. đ.Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ."

Như vậy, nếu công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì vốn đăng ký tăng khôngbao gồm hàng hóa tồn kho được . Nếu công ty bạn là công ty cổ phần,vốn đăng ký tăng có thểbao gồm hàng hóa tồn kho theo trường hợp : "Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ". Nếu công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn haithành viên trở lên,vốn đăng ký tăng có thểbao gồm hàng hóa tồn kho theo trường hợp: "Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.