-->

Quốc hội quyết định tăng 5% lương cơ sở từ tháng 5-2016

Quốc hội quyết định tăng 5% lương cơ sở từ tháng 5-2016

Thực hiện tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng. Thời điểm thực hiện từ tháng 5-2016.

Sáng 11-11, với 392/435 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 trong đó bao gồm việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế; phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Tuy nhiên, có 34 đại biểu không tán thành (bằng 6,88%); chín đại biểu không biểu quyết (bằng 1,82%).

Theo đó, Quốc hội quyết định thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động; thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%, tương đương 60.000 đồng) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015. Như vậy, người hưởng lương từ NSNN có hệ số từ 2,34 trở lên sẽ được tăng lương cơ sở thêm 60.000 đồng/tháng, thời điểm thực hiện từ 1-5-2016.

Trong năm 2016, Quốc hội giao Chính phủ: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thu vào NSNN 75% số tiền lãi dầu, khí được chia nước chủ nhà, lợi nhuận của Liên doanh dầu khí Việt-Nga và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2016; số tiền còn lại (25%) để lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư theo quy định của pháp luật.

Quốc hội đồng ý cho Chính phủ phát hành 60.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội quyết định. Sử dụng 40.000 tỉ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển; sử dụng 30.000 tỉ đồng đưa vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để tăng chi đầu tư phát triển.

Thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2015 và năm 2016, trong đó, chỉ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ ba năm đến dưới năm năm với tỉ lệ không quá 30% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành, 70% đảm bảo từ năm năm trở lên. Thực hiện việc phát hành 3 tỉ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ.

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu rà soát quy mô, thiết kế, hiệu quả và phân bổ 14.259 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, khắc phục việc giảm quy mô gây ách tắc giao thông và từng bước hoàn thành đồng bộ các tuyến tránh, kết nối của hai tuyến đường này. Trường hợp sau khi rà soát, phân bổ, ngoài số vốn dư nêu trên, nếu vẫn tiếp tục còn dư, giao Chính phủ phân bổ cho các dự án liên quan đến đầu tư xây dựng 2 tuyến đường này theo đúng quy định của pháp luật.


Tại thời điểm trích dẫn nội dung cơ bản của bài viết: ''Các giới hạn phải tuân thủ trong giao dịch ngoại tệ của TCTD trên thị trường ngoại tệ'', Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6198 - đồng ý với quan điểm của tác giả. Với mong muốn góp phần nâng cao ý thức pháp luật của công dân, vì mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Chúng tôi chia sẻ nội dung cơ bản của bài viết: ''Các giới hạn phải tuân thủ trong giao dịch ngoại tệ của TCTD trên thị trường ngoại tệ'' tới các luật sư và luật gia đang công tác tại Công ty Luật TNHH Everest.