-->

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ cổ phần sang trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại.

Hỏi:Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty của tôi là công ty cổ phần có 03 cổ đông. Nay 01 thành viên muốn rút vốn. Chúng tôi muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ cổ phần sang trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có được không, vậy thủ tục như thế nào? (Hà Giang)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp của công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

"Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động, thời hạn thực hiện chuyển đổi;

Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại;công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi".

Như vậy chị có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, hoặc ngược lại. Thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (nêu trên).

Khuyến nghị

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật Doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.