-->

Thủ tục cho phép họp báo

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cho phép họp báo theo đơn yêu cầu để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Đối với họp báo trong nước: Tổ chức, công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông.
 2. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở ở các địa phương ngoài Hà Nội khi họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự thì thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.
 3. Đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài họp báo ở địa phận nào thì đăng ký bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất trước 48 giờ.
 4. Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc họp báo.
  égtf
Cách thức thực hiện:
 1. Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
 2. Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ, bản chính)
 1. Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo ghi rõ: (i) Nội dung họp báo; (ii) Ngày, giờ họp báo; (iii) Địa điểm; (iv) Thành phần tham dự; (v) Người chủ trì, chức danh của người chủ trì; (vi) Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật…
Thời hạn giải quyết:
 1. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.
 2. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí (nếu có): Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 1. Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.
 2. Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.
 3. Phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ trước khi họp báo (đối với tổ chức, cá nhân ở trong nước).
 4. Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ (đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài).
Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].