-->

Thủ tục đăng ký bản quyền báo chí, tranh ảnh

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền báo chí, tranh ảnh để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Nộp hồ sơ:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký về bản quyền tác giả: báo chí, tranh... tại phòng Báo chí Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
 2. Kiểm tra hồ sơ:Cán bộ phòng Báo chí Xuất bản xem xét nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận đơn đăng ký, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo quy định pháp luật, chuyển Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân tại phòng Báo chí, xuất bản.


Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan
 3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
 5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
 6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung
 7. Các tài liệu quy định tại các điểm c,d,đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:Sở Bưu Thông tin Truyền thông.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Báo chí Xuất bản.

Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

Lệ phí:Không.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].