-->

Thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng?

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng...

Hỏi: Số là trước khi ông nội tôi mất có cùng bà nộịi lập di chúcc để lại phần đất́t nền nhà cho 3 mẹ tôi, nhưng hiện tại di chúc chưa có hiệu lựcực do bà nội tôi vẫn còn sống. Phần đất ấy hiện giờ vẫn do ông nội tôi đứng tên và bà nội là người thừa kế. Thời gian gần đây cô và bác ruột tôi ra tranh chấp, họ gửi đơn đến tòa án yêu cầu bà nội tôi phải chia đều phần đất ấy. Vậy xin hỏi nếu bà nội tôi vẫn cương quyết để lại phần đất ấy cho ba mẹ tôi liệu có được không? Và hiện tại ba mẹ tôi có được hưởng 50% phần đất của ông tôi để lại hay không? Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trước kia ông bà nộịi cho cô tôi cất nhàà ở nhờ trên mảnh đất́t ấy và bảo"khi nào có điều kiện sẽ dời đi",.Và hiện tại kinh tế gia đình cô tôi đã ổn định nên bà nội tôi muốn cô tôi di dời vậy có được không và khi cô tôi di dời liệu nội tôi có phải chịu chi phí gì cho cô tôi không (cô cất nhà khoảng hơn 10 năm). (Đỗ Văn Hào - Thanh Hóa)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất,có thể xác định, mảnh đất của ông bà nội bạn là mảnh đất được hình thành trong thời kì hôn nhân và hai ông bà nội của bạn có thỏa thuận ông bạn là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ luật dân sự 2005 quy định về trường hợp lập di chúc chung của vợ chồng như sau:

"Điều 663.Di chúc chung của vợ, chồng:Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung".

"Điều 664.Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng:1. Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào.2. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình".

Như vậy, ông bà nội bạn đã lập di chúc chung, ông bạn đã mất và bà nội bạn vẫn còn sống. Di chúc chung này có hiệu lực pháp luật sau khi người sau cùng mất, tức là khi bà nội bạn mất.

Di chúc này được pháp luật tôn trọng và bảo vệ ngoại trừ trường hợp sau:

"Điều 669.Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

Nếu cô và bác ruột của bạn không thuộc trường hợp là người chưa thành niên hoặc là người đã thành niên mà không có khả năng lao động và bà nội của bạn không muốn sửa đổi phần di chúc chung thì di chúc chung mà ông bà nội bạn đã lập để lại phần đất nền cho ba mẹ bạn là hợp pháp.

Do vậy, với trường hợp này, nếu bà nội bạn vẫn cương quyết để lại phần đất ấy cho ba mẹ bạn thì di chúc này sau khi bà nội bạn mất sẽ có hiệu lực pháp luật. Và ba mẹ bạn là người thừa kế mảnh đất theo di chúc. Còn hiện tại ba mẹ bạn chưa có quyền thừa kế mảnh đất này.

Thứ hai,theo thông tin bạn cung cấp, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trước kia ông bà nội cho cô bạn cất nhà ở nhờ trên mảnh đất ấy và bảo khi nào có điều kiện sẽ dời đi.

Hiện nay kinh tế gia đình cô bạn đã ổn định nên bà nội bạn muốn cô bạn di dời. Bà nội bạn hoàn toàn có quyền này nhưng bà nội bạn cần báo trước cho cô bạn một khoảng thời gian hợp lý để cô bạn thu xếp tìm chỗ ở mới.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.