Thế nào là lấn, chiếm đất đai?

Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc chủ sử dụng đất cho phép sử dụng hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước tạm giao hoặc mượn đất nhưng hết thời hạn tạm giao, mượn đất mà không trả lại đất

Hỏi: Nhà tôicó 1 mảnh đấtt mua từ năm 1998 của xã, trong biên bảnn bàn giaoo đất có ghi rõ ràng các đường ranh giớii của mảnh đất́t (ví dnhư cách mép kênh bê tông 0,5m,.. đến nay các ranh giới không thay đổi so với trong biên bản bàn giao đất, cũng không có tranh chấp gì với hàng xóm) nhưng diện tích ghi trong biên bản bàn giao nhỏ hơn diện tích thực tế. Nay xã thông báo là nhà tôilấn chiếm đất, đòi phá bỏỏ công trình nhà ở nhà tôiđã xây dựng trên mảnh đất ấy (nhà em xây phía sát bờ kênh, nhưng không lấn chiếm quá ranh giới), cụ thể xã đòi phá bỏ các công trình tính từ bờ kênh vào 7m. Đề nghị Luật sư tư vấn, xã tôi làm như vậy thì có đúng quy định không? (Thùy Linh - Nghệ An)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Thu - Tổ tư vấn pháp luật đất đai Công ty TNHH Everest trả lời:

Thứ nhất, về việc gia đình bị coi là có hành vi lấn đất đai.

Theo Điều 3 Nghị định 105/2009/NĐ-CP quy định về giải thích từ ngữ như sau:

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

"1. Sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi sử dụng đất không đúng với mục đích sử dụng, loại đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

2. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

3. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc chủ sử dụng đất cho phép sử dụng hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước tạm giao hoặc mượn đất nhưng hết thời hạn tạm giao, mượn đất mà không trả lại đất".

Theo đó, hành vi được coi là lấn đất phải có dấu hiệu là sự dịch chuyển, thay đổi ranh giới, mốc giới của thửa đất trên thực tế so với biên bản bàn giao đất ban đầu gia đình anh nhận được từ UBND xã, với mục đích để mở rộng diện tích đất thực tế.

Như anh (chị)cung cấp, các mốc giới và ranh giới thực tế của mảnh đất vẫn được giữ đúng với mốc giới, ranh giới của mảnh đất được ghi trong biên bản bàn giao, thì đây không được coi là hành vi lấn đất.

Thứ hai, về hành vi chiếm đất. Đây là hành vi sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc giao quyền sử dụng.

Đối với trường hợp của gia đình anh (chị), gia đình đã nhận chuyển nhượng đất từ UBND xã, có biên bản giao nhận đất được xác lập từ năm 1998, thì việc gia đình đang sử dụng mảnh đất đó, không được coi là hành vi chiếm đất.

Do vậy, để biết đượcủy ban nhân dânxã xác định gia đình anh (chị)lấn chiếm đất đai là đúng hay không, cần phải có sự xác nhận lại từ việc đo đạc địa chính thực tế tại thời điểm này, và đối chiếu với biên bản bàn giao đất từ UBND xã từ năm 1998, xác định các mốc giới, ranh giới thực tế và diện tích đất cụ thể.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.