Tham gia BHXH tự nguyện, được hưởng những chế độ nào?

Nếu người lao động đóng BHXH tự nguyện thì chỉ được hưởng các chế độ như hưu trí, tử tuất.

Hỏi: Ngày trước em có đóng bảo hiểm xã hội và đã rút sổ nhưng nay em muốn đóng bảo hiểm xã hội lại từ đầu có được không? Thủ tục thế nào và mức đóng hàng tháng là bao nhiêu trong khi em là người lao động đóng tự nguyện (công ty không đóng cho nhân viên) và các chế độ (thai sản, ốm đau...) em sẽ được hưởng như thế nào? (Duyên Phương - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Đối với thông tin, bạn cung cấp là ngày trước bạncó đóng bảo hiểm xã hội và đã rút sổ nhưng nay bạnmuốn đóng bảo hiểm xã hội lại từ đầu có được không, thì điều này là hoàn toàn được, tuy nhiên tham gia bảo hiểm xã hội khi bạn ký hợp đồng lao động với công ty hoặc bạn có thể tựtham gia bảo hiểm tự nguyện.

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: "2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây: a) Hưu trí; b) Tử tuất...".

Như vậy, nếu bạn đóng BHXH tự nguyện thì bạn chỉđược hưởng các chế độ như hưu trí, tử tuất.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.