Công ty không đóng bảo hiểm bắt buộc, đóng bảo hiểm tự nguyện được không?

Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định 2 chế độ bảo hiểm là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Hỏi: Em muốn đóng bảo hiểm xã hội, nhưng công ty em không đóng. Vậy có cách nào khác để em có thể được đóng bảo hiểm không? (Mộng Hà - Đồng Nai)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định 2 chế độ bảo hiểm là Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Công ty bạn không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bạn thì bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất trong khi bảo hiểm xã hội, bắt buộc thì có các chế độ sau: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất. Vì vậy, bạn có thể cân nhắc xem có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.