-->

Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa,...

Khi đã chuyển nhượng căn hộ chung cư, sẽ không bị truy thu lệ phí trước bạ, người trả phí trước bạ là bên nhận chuyển nhượng.

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định về việc lập hóa đơn.