-->

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các vấn đề khi xin cấp giấy phép kinh doanh đối với quán game.

Tại Việt Nam, giấy phép kinh doanh tồn tại dưới nhiều tên gọi khác nhau như: giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, giấy xác nhận, giấy phê duyệt, thông báo chấp thuận….

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về giấy phép kinh doanh rượu.