-->

Điều 117 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về từ chối cấp văn bằng bảo hộ .

Ủy ban nhân dân phường từ chối việc đăng ký kết hôn do sự chênh lệch về tuổi giữa vợ chồng là sai theo quy định của pháp luật.

Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

Khi tôi sinh con, chồng tôi nghi ngờ không phải là con của mình nên dù giải thích thế nào anh cũng không đi khai sinh cho con. Vậy phải làm thế nào?

Đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân về nguyên tắc vẫn được xác định là con chung của vợ chồng. Do đó, chị có quyền lấy tên chồng chị với tư cách là cha đứa trẻ để đi đăng ký khai sinh cho con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân. Nếu không muốn nhận đứa trẻ là con.

Như vậy người con gái út vẫn có thể ký vào biên bản từ chối nhận di sản và phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Văn bản từ chối nhận di sản là bất động động sản thì không bắt buộc phải công chứng tại tại tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.

Trường hợp đã từ chối nhận di sản và đồng ý cho người khác thừa kế di sản tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp, từ chối bằng miệng về nguyên tắc, người đó vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế.

Việc gia đình bạn có thể phân chia lại di sản thừa kế hay không phụ thuộc các yếu tố sau: Di sản thừa kế là động sản hay bất động sản?

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã được giao quản lý cư trú tại địa bàn có quyền kiểm tra trực tiếp hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cư trú đối với công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý.

Tin báo về hành vi hủy hoại tài sản và chiếm giữ trái phép tài sản (tội phạm) của một số cá nhân được các luật sư Công ty Luật TNHH Everest gửi trực tiếp tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng), nhưng cơ quan này nhiều lần từ chối thụ lý.

Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng (kể từ ngày mở thừa kế).

Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm với sô ngày nghỉ phép là 12 ngày đối với công việc trong điều kiện bình thường.

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.