-->

Luật sư tư vấn về tổ chức tổ dân phố, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng tổ dân phố, quy trình bầu cử tổ trưởng tổ dân phố.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.

Theo quy định của pháp luật đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải hoặc hòa giải ở cơ sở chứ không bắt buộc phải tiến hành hòa giải ở cấp cơ sở như thôn hay tổ dân phố,...