Đất do gia đình bạn và các hộ gia đình khác khai hoang làm đất trồng nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại nằm trong khu vực quản lý của ban quản lý rừng phòng hộ thuộc quản lý chung của nhà nước do đó khi khai thác đất rừng phải được sự cho phép của...