-->

Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, dưới 14 ngày trong tháng thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động cả tháng đó.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng lao động thời vụ...

Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác. Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động...

Trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 mà hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người nhận chuyển nhượng được thực hiện thủ tục đăng kí đất đai...

Luật sư tư vấn bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp động lao động

Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án

Luật sư tư vấn về quyền sử dụng đất đối với mảnh đất có được do khai hoang.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con

Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 3 tháng 1 năm 1987 đến ngày 1 tháng 1 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ dưỡng sức năm 2016.

Trình tự, thủ tục thực hiện hợp thửa đất được quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Để đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của mình thì bà C cần phải thu nhập những giấy tờ chứng minh được giao dịch trên là hợp pháp và có thể gửi đơn kiến nghị đến UBND cấp xã nơi cấp GCNQSDĐ cho ông D để đòi quyền lợi của mình.

Ranh giới giữa các bất độngsản liền kề được xác định theo thoả thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt...

Trường hợp đất được cấp cho hộ gia đình thì khi chuyển nhượng, tặng cho đất phải được sự đồng ý của các thành viên trong hộ gia đình.

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc,trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Lao động; không hoàn thành thủ tục xác nhận...

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

công ty TNHH

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự