-->

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về Việt Nam cư trú được thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam.

Nếu thời điểm chấm dứt hôn nhân (ly hôn) của anh và vợ cũ, đến thời điểm vợ cũ anh sinh con chưa quá 300 ngày, thì đứa trẻ sinh ra được coi là có thai trong thời kỳ hôn nhân, đương nhiên xác định là con chung của anh và vợ cũ.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Theo quy định tại Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì “con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân”

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam nhưng cha là người nước ngoài.

Cơ quan đại diện đăng ký các việc hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

Thai nhi chưa sinh ra có thể vẫn được hưởng thừa kế theo quy định Luật hôn nhân và gia đình ...

Phần khai về cha, mẹ của trẻ sinh ra do mang thai hộ được xác định theo cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ.

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Pháp luật hiện đang quy định hai phương pháp để thực hiện việc sinh con bằng phương pháp khoa học là: Thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm.