Đối với tranh chấp ranh giới đất liền kề, hai bên tiến hành hòa giải tại UBND xã, trường hợp tranh chấp không thể hòa giải được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để được giải quyết tranh chấp.

Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.