-->

Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định...

hửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất

Tôi du học về nên tôi được rất nhiều công ty mời về làm việc. Tôi có thể giao kết hợp đồng một lúc với nhiều công ty hay không?

Điều 38 Bộ luật lao động 2012 quy định về các trường hợp người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, Công ty chứng khoán có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không? (Thanh Hằng - Hà Nội)

Công ty (cổ phần, trách nhiệm hữu hạn) có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Do còn có quan điểm khác nhau như trên nên trong thực tiễn đã có trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật gặp khó khăn, vướng mắc khi làm thủ tục khởi kiện vụ án.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Nếu người lao động bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết thì người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động.

Đối với những hợp đồng lao động theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để ký hợp đồng lao động bằng văn bản.

Đề nghị luật sư tư vấn về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, điều kiện và các vấn đề cần lưu ý.

Công ty cố phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật hay không?

Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Sau khi ly hôn anh không trực tiếp nuôi con thì vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng con. Mức cấp dưỡng do vợ chồng thỏa thuận và căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của anh cũng như nhu cầu thiết yếu của con.

Sau khi các hộ gia đình đã mua hai diện tích đất nêu trên, để hợp nhất hai thửa đất, xây dựng chung cư thì các hộ gia đình cần thực hiện thủ tục hợp nhất thửa đất theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

Tuy bạn đã mua mảnh đất, nhưng bạn nên hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi xây dựng nhà trên đất.

Hỏi: Bố và mẹ em cưới nhau năm 1982 nhưng không có giấy đăng ký kết hôn và sinh em năm đó (1982). Sau khi cưới nhau về được ông bà nội em cho 1 miếng đất vườn và bố mẹ em tự làm nhà trên đó.