Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 hướng dẫn Luật Việc làm về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.