Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động...

Trường hợp giáo viên làm việc theo hợp đồng sau khi được chuyển vào biên chế Nhà nước, hệ số lương sẽ chuyển sang ngạch biên chế và bắt đầu từ bậc 1 với hệ số lương là 2.34.

Số tiết dạy trong 1 tuần của cán bộ quản lý và giáo viên được quy định như sau: a) Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học dạy 2 tiết;b) Phó hiệu trưởng trường tiểu học,...