-->

Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 quy định những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.