Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết

Quy định của pháp luật là thời gian khởi kiện chia tài sản là 10 năm...

Trường hợp này của anh (chị) thì kể từ ngày anh (chị) nộp đơn khởi kiện mà không nhận được quyết định về việc trả lại đơn hoặc thông báo nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 05 ngày thì anh (chị) nên tới tòa án nơi mình đã nộp đơn để biết lý do vì sao...

Hồ sơ khởi kiện bao gồm: đơn khởi kiện, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà hiện anh đang có, các giấy tờ tùy thêm khác như: Bản sao giấy chứng minh nhân dân....

Hợp đồng mà đối tượng là quyền sử dụng đất cũng là một loại hợp đồng và hợp đồng về quyền sử dụng đất không được quy định riêng về thời hiệu khởi kiện nên cũng phải tuân theo quy định chung về thời hiệu khởi kiện của hợp đồng.

Luật sư tư vấn về trường hợp hàng xóm xây nhà lấn chiếm sang phần đất của gia đình và thủ tục khởi kiện.