Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) bằng lời nói.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp khởi kiện công ty TNHH.

Công ty sẽ có trách nhiệm trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng với quy định.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn...

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

Luật sư tư vấn về việc khởi kiện...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn khởi kiện công ty chi trả trợ cấp thôi việc.

Luật sư tư vấn về hồ sơ, thủ tục khởi kiện...