-->

Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp

Việc không ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.