-->

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của việc sử dụng Internet trong thương mại điện tử, truyền thông và Internet, việc sử dụng hợp lý các công cụ của hệ thống sở hữu trí tuệ đã trở nên hết sức quan trọng, nhằm phát triển nền kinh tế kĩ thuật số một cách lành mạnh, hiệu quả.

Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này...

Vi phạm bản quyền trong lĩnh vực truyền hình, Internet không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng tới doanh thu của đài truyền hình, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của đơn vị này.

Theo quy định của pháp luật, quán Internet phải cách trường tiểu học, trung cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên.

Cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Đồng thời, cần lưu ý điều kiện: khoảng cách tính từ cổng trường THPT đến địa điểm mở cửa hàng phải từ 200m trở lên.

Công ty của bạn sẽ thực hiện khai thuế GTGT theo tháng và được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu là 1% (đối với việc buôn bán thiết bị) và 5% đối với dịch vụ Internet, game

Khoản 1 Điều 226 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet.

Người quản lý cửa hành Internet nhằm thu hút khách hàng, tăng doanh thu... đã đồng ý cho khách hàng xem phim sex, truyện sex, hoặc tiếp xúc với các dạng văn hóa phẩm đồi trụy khác tại cửa hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm.

Luật sư tư vấn về kinh danh internet...

Đề nghị luật sư tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục mở một phòng cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (phòng Internet).

Phân bổ, cấp, thu hồi địa chỉ Internet và số hiệu mạng được quy định tại Điều 17Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Một trong những điều kiện để được cấp loại giấy phép hoạt động cho dịch vụ trò chơi trên mạng đó là địa điểm cung cấp dịch vụ phải cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet được quy định tại Điều 19 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Pháp luật sở hữu trí tuệ về xử phạt vi phạm bản quyền trên Internet quy định còn nhiều kẽ hở, quản lý chồng chéo.

Khi sưa tầm, đăng tải tài liệu trên website, cần có sự đồng ý của tác giả và phải trả nhuận bút, thù lao (theo thỏa thuận) để tránh những rắc rối về mặt pháp lý.

Nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế .

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đòi lại tiền mua hàng qua mạng internet.