-->

Mức hình phạt áp dụng đối với người tàng trữ heroin sẽ dựa vào trọng lượng heroin, mức độ hành vi và mục đích của người phạm tội.

Án treo không phải là hình phạt, mà chỉ là biện pháp "miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện'. Điều kiện mà pháp luật quy định đó chính là 'thời gian thử thách".

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp vi phạm nội quy lao động.

Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong trường hợp bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục.

Quyết định hình phạt là một giai đoạn rất quan trọng trong hoạt động xét xử của Toà án. Quyết định hình phạt đối với người phạm tội có ý nghĩa về chính trị, xã hội và ý nghĩa pháp lý.

Bị cáo là người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 15 tuổi khi phạm tội và cha, mẹ của họ đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra;...

Người đã chấp hành xong hình phạt tù, thì về cơ bản được phục hồi những những quyền cơ bản như một công dân bình thường. Do đó, người này có quyền thành lập doanh nghiệp mới, trừ một số trường hợp bị cấm theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Vệc ngừng đóng bảo hiểm xã hội vì bất cứ lý do gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình đóng cũng như việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp bị bệnh nặng, được hoãn cho đến khi sức khỏe được phục hồi.

Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.

Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù và hiện đang hoàn thiện tư cách đạo đức, có thể nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây: Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục; Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi...

Tòa án có thẩm quyền quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người bị kết án chấp hành hình phạt

Người bị xử phạt tự có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong trường hợp là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tự thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt.

Người bị xử phạt tự có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong trường hợp là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tự thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt.

Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tậttừ61% trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể là bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:a) Có tổ chức; b) Cưỡng bức mại dâm;...

Trường hợp hiếp dâm có yếu tố loạn luân là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân - người có quan hệ huyết thống với mình