Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các vấn đề khi xin cấp giấy phép kinh doanh đối với quán game.

Theo quy định tại quyết định 337/QĐ-BKH thì thành lập công ty game được phân vào loại “Sản xuất chương trình trò chơi điện tử với các phần mềm cố định được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi)”.

Để quán game online hoạt động hợp pháp thì cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, quy định cụ thể tại điều 35 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Công ty của bạn sẽ thực hiện khai thuế GTGT theo tháng và được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu là 1% (đối với việc buôn bán thiết bị) và 5% đối với dịch vụ Internet, game

trường hợp công ty game thu hồi game sẽ không phải bồi thường cho các game thủ bởi vì tài khoản trên game đó là tài khoản ảo và pháp luật chưa có qui định đối với loại tài sản này