-->

Đơn xin đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm nơi gửi, thông tin cá nhân,...

Tuyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Nơi cư trú của công dân sẽ được hiểu là nơi người đó thường xuyên sinh sống và có hộ khẩu thường trú.

Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Chỉ cần đang là sinh viên đại học mà không phân biệt học trường đại học dân lập hay công lập đều thuộc đối tượng được hoãn nghĩa vụ quân sự.

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo quy định tại Thông tư số 167/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khỏe được tuyển chọn, các bệnh về mắt, đó quy định "Các loại loạn thị" xếp loại sức khỏe loại 06.

Công dân có quyền phản ánh tới Ban chỉ huy quân sự cấp xã để trình bày ý kiến của mình trong công tác quản lý gọi người đi nhập nghĩa vụ quân sự.

Điều 9 của thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BQP-BYT có hướng dẫn về phân loại sức khỏe để xét điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự

Người nào vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự thì tùy theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.