Các tài sản sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nhưng các nhà lãnh đạo Doanh nghiệp thường không quan tâm bảo hộ các tài sản này nên các tài sản SHTT của DN sẽ bị sao chép, làm giả, bị lợi dụng danh tiếng.

Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật doanh nghiệp 2014.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này.

Sử dụng dịch vụ pháp lý phù hợp với định hướng phát triển và nguồn lực của doanh nghiệp trong từng giai đoạn, cần được xác định là hoạt động đầu tư cần thiết mà không phải chi phí của doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ 'thư ký luật' dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up), doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong nước và nước ngoài).

Trong hợp đồng thương mại giao kết giữa các doanh nghiệp, họ thường bỏ qua những điều khoản có thể hạn chế tối đa thiệt hại cho các bên như sau...

Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế

Bảo hộ sở hữu trí tuệ làm cho các tài sản vô hình “trở nên hữu hình hơn” bằng cách biến các tài sản đó thành tài sản độc quyền có giá trị mà có thể trao đổi trên thị trường.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc đòi nợ cho doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Việc thu hồi đất phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Không có căn cứ để người lao động tự nguyện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay cho người sử dụng lao động.

Chủ thể được tặng doanh nghiệp thì cần phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân, hợp đồng tặng(cho) doanh nghiệp.

Có hai phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT đối với doanh nghiệp

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty.

Tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là một trong những thành tố góp phần vào sự phát triển và sự thành đạt của doanh nghiệp. Được coi là yếu tố đầu tiên và quan trọng trong chiến lược xâm nhập và mở rộng thị trường.

Trong thời gian tối đa 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở TN-MT&NĐ phải thẩm định xong hồ sơ, trình UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc để quý vị tham khảo.