-->

Cơ quan có thẩm quyền cho doanh nghiệp tư nhân thuê đất có thời hạn trên 50 năm?

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này.

Hỏi: Tôi có 2 câu hỏi như sau: 1. Cơ quan quan nhà nước cấp nào có thẩm quyền cho doanh nghiệp tư nhân thuê đất có thời hạn trên 50 năm? 2. Đất thu hồi (không có đền bù) dùng cho mục đích phúc lợi xã hội (xây dựng trường học). Nay chuyển đổi sang mục đích cho doanh nghiệp tư nhân thuê mướn dài hạn trên 50 năm. Vậy các gia đình có đất thu hồi có được quyền đòi bồi thường hoặc trả lại phần đất đã thu hồi trước đó hay không? (Nguyễn Thanh - Ninh Bình)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everesst - trả lời:

Đối với câu hỏi thứ nhất,theo luật đất đai năm 2013 quy định:

Khoản 1, Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất


"1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo; c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này; d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này; đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao".

Theo khoản 3,điều 126 luật đất đai năm 2013 quy đinh về đất sử dụng có thời hạn:

"3.Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm".

Như vậy doanh nghiệp của bạn muốn thuê đất với thời hạn 50 năm thì thẩm quyền thuộc về UBND cấp tỉnh.

Đối với câu hỏi thứ 2: Theo điều 82 luật đất đai năm 2013 quy định:

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất


"Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: 1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này; 2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;
3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này; 4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này".

Vì đất mà nhà nước thu hồi ở đây không có đền bù nên đất đó sẽ thuộc các trườnghợp quy định tại điều 82 của luật đất đai 2013. Khi đó đất sẽ thuộc quyền quản lý của nhà nước. Việc Nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất sẽ không phải đền bù về đấtcho người dân.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.